Disclaimer

Deze website is onderworpen aan een auteursrechtclausule en aan een exoneratieclausule. Het uitgaande e-mailverkeer van personeelsleden van de Universiteit Gent is onderhevig aan een e-maildisclaimer.

Disclaimer voor deze website

Auteursrechtclausule
Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

  • U kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de Universiteit Gent.
  • U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron.
  • U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Exoneratieclausule
De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen…) op deze website heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven. Ondanks alle inspanningen kan de UGent niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is.

De UGent is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Sommige documenten en multimediasequenties op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen.

De relevantie, de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin door de UGent gegarandeerd worden en de UGent kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Disclaimer voor uitgaand e-mailverkeer

In de uitgaande e-mailcorrespondentie van de personeelsleden van de Universiteit Gent wordt geen standaarddisclaimer of vertrouwelijkheidsclausule opgenomen.

Er wordt wel een link naar de e-mailpolicy van de universiteit voorzien: helpdesk.UGent.be/e-maildisclaimer.php.

cta-image

Become a Master in Global Health

Your dream is within reach. Follow your heart and get started on the career of your dreams.

Register